Omron TM Robots
Opracowane z myślą o przyszłości automatyzacji
Krok naprzód
Nowa linia robotów współpracujących jest bezpieczniejsza, prostsza w programowaniu i łatwiejsza do zintegrowania z innymi urządzeniami.
To duży krok naprzód w kierunku stworzenia inteligentnego środowiska produkcyjnego, w którym ludzie i maszyny pracują w harmonii.
• Za sprawą mniejszych wymagań w zakresie programowania oraz możliwości szybszego wprowadzania zmian firmy mogą wytwarzać małe ilości produktów o wysokim zróżnicowaniu.
• Priorytetem jest bezpieczeństwo. Wymagania w tym zakresie zostały określone w normach ISO 10218 i ISO/TS 15066.
• Uproszczone programowanie tych robotów nie wymaga kodowania ani panelu sterującego, co umożliwia szybsze uruchamianie przez użytkowników.
• Uniwersalne i odpowiednie do różnych zastosowań, szczególnie z zakresu obsługi maszyn, załadunku i rozładunku, montażu, klejenia, testowania i lutowania.
• Gwarancja bezproblemowej integracji naszych robotów współpracujących z robotami mobilnymi LD i kontrolerami maszyn.
• Wbudowany inteligentny system wizyjny do rozpoznawania wzorów, pozycjonowania obiektów i identyfikacji kodów kreskowych.
TM 5-900
✔ Zasięg (mm): 900
✔ Maksymalny udźwig (kg): 4
✔ Maksymalna prędkość (m/s): 1,4
TM 12
✔ Zasięg (mm): 1300
✔ Maksymalny udźwig (kg): 12
✔ Maksymalna prędkość (m/s): 1,3
TM 14
✔ Zasięg (mm): 1100
✔ Maksymalny udźwig (kg): 14
✔ Maksymalna prędkość (m/s): 1,1
Universal Robots
Dostępne są obecnie cztery modele Universal Robots o udźwigu 3 kg, 5 kg, 16 kg i 10 kg