Audyty techniczne
 

Nasi inżynierowie mogę przeprowadzić w Państwa firmie audyt w wyniku którego przeanalizowane zostaną Państwa procesy celem wytypowania tych których robotyzacja przyniesie największą korzyść zarówno w aspektach ekonomicznych jak i technicznych. 

W ramach audytu:
✔ Przeprowadzimy wizję lokalną w zakładzie
✔ Dokonamy dokładnej analizy danych procesowych
✔ Przedstawimy wnioski z uwzględnieniem aspektów biznesowych proponowanego przedsięwzięcia